Hoe wij helpen

Snap wat mensen met een functiebeperking nodig hebben

En werk samen aan een sterk fundament

Als organisatie wil je graag zo efficiënt mogelijk met digitale toegankelijkheid aan de slag.

Toegankelijke digitale dienstverlening is makkelijker, goedkoper en beter te realiseren als je vanaf de start rekening houdt met je hele doelgroep. Inclusief mensen met een functiebeperking. Wij kunnen helpen met alle aspecten van het proces.

Onze visie

Blijvende digitale toegankelijkheid kun je niet 'even regelen' in een project met een begin en een einde. Het is een proces dat steeds verder verfijnd kan worden. Voor digitale dienstverlening van hoge kwaliteit met een robuuste structuur.

Toegankelijkheid gaat de hele organisatie aan

Toegankelijkheid regel je niet alleen, bijvoorbeeld als webredacteur of ontwikkelaar. Je hebt er de hele organisatie bij nodig: van inkopers tot juristen, van management tot communicatieadviseurs. Samen kijken we wat er nodig is voor toegankelijke digitale dienstverlening.

Interne kennisopbouw is belangrijk

Misschien weet je nog vrijwel niets over digitale toegankelijkheid, maar moet je er opeens wat mee vanwege landelijk beleid en wetgeving. Of misschien hoor je alleen over ‘wat er wel of niet mag’ van de richtlijnen.

Wij scheiden feiten van fictie. We leren organisaties hoe je toegankelijkheidsrichtlijnen gebruikt op een zinnige manier. Met relevante kennis die direct toepasbaar is.

We kunnen op verschillende manieren helpen om kennis op te bouwen. Soms is training een goed hulpmiddel. In een ander geval helpen we je beter door met je aan de slag te gaan in jouw werksituatie. We werken dan samen aan de aanpak van toegankelijkheidsvraagstukken in jouw werk. Zo bouw je meteen kennis op. Er is altijd ruimte voor jouw vragen en vragen vanuit je organisatie.

Onze diensten

Wij geloven in maatwerk en we werken mee met teams. We hebben meer dan 15 jaar ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen, het adviseren van bestuur en management en het doen van onderzoek.

Governance en compliance

Toegankelijkheid is doorgaans geen volwassen onderwerp in de organisatie. Toegankelijke digitale dienstverlening is wel een verplichting voor (semi)publieke organisaties.

Samen onderzoeken en bepalen we wat er nodig is om de producten en diensten van jouw organisatie blijvend toegankelijk te maken. Onze ervaring is dat eerst een brede groep mensen in de organisatie moet snappen wat digitale toegankelijkheid is en wat dit kan opleveren voor de organisatie. Ook moet duidelijk zijn dat er wettelijke verplichtingen zijn.

Bewustwording is de start van het proces. Dat proces moet je vervolgens inrichten en voor de toekomst borgen. Allemaal zaken waar wij je mee kunnen helpen. Met advies, onderzoek, trainingen en ondersteuning.

Toegankelijkheidsonderzoek en advies

Om te weten hoe het staat met de toegankelijkheid van je digitale dienstverlening, is het nodig om je sites, intranetten, documenten en apps te toetsen op toegankelijkheid. Niet alleen door een automatische testtool, want die kan lang niet alle problemen vinden, en kan bovendien de impact niet vaststellen.

Wij toetsen handmatig en kritisch volgens de WCAG-richtlijnen.

Wij bespreken een onderzoeksrapport altijd met de opdrachtgever en meerdere betrokkenen. Denk aan een communicatieadviseur, een redacteur, een ontwikkelaar en een designer. Zo kunnen we direct haalbare vervolgstappen bepalen die een positieve impact hebben op de toegankelijkheid van je site. We kunnen een herinspectie doen om vast te stellen of toegankelijkheidsissues adequaat zijn opgelost.

Aan het eind van het onderzoek kunnen we ook helpen bij het opstellen van de verplichte toegankelijkheidsverklaring.

Trainingen en workshops

Wij verzorgen trainingen en workshops. Altijd op maat, voor zowel beginners als specialisten. Wij geven incompany trainingen maar ook open trainingen. Voor een overzicht van de open trainingen verwijzen wij graag naar onze agenda. Enkele voorbeelden uit ons trainingsaanbod:

 • Awarenesssessie

  Een presentatie van 2 uur voor een brede groep medewerkers uit de organisatie. Waarom is digitale toegankelijkheid belangrijk? Hoe gebruiken mensen met een functiebeperking het internet? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Zet het belang van toegankelijkheid op de kaart in de hele organisatie.

 • Training toegankelijke content

  Met toegankelijke content bereik je een zo groot mogelijk publiek. Redacteuren en communicatiemedewerkers leren wat ze moeten weten over onder andere koppen, afbeeldingen, video en tekst. Wij gebruiken voorbeelden uit de praktijk van de opdrachtgever.

 • Training toegankelijke documenten

  Documenten op je website zijn webcontent en moeten dus ook voldoen aan toegankelijkheidsstandaarden. In deze training leer je hoe je kunt zien of een pdf toegankelijk is. Ook leggen we uit hoe je zelf met Word of LibreOffice een toegankelijk document maakt.

 • Training toegankelijke webformulieren

  Hoe maak je toegankelijke formulieren? We besteden aandacht aan onder andere goede foutmeldingen, juist kleurgebruik en bedienbaarheid met hulpapparatuur.

 • Training toegankelijke pdf-formulieren

  In deze training leer je hoe je toegankelijke pdf-formulieren maakt. Formulieren die bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking en die voldoen aan de standaarden WCAG 2.1 (de standaard voor toegankelijke webcontent) en PDF/UA (de standaard voor toegankelijke pdf's). Je werkt met Acrobat Pro en aanvullende testsoftware. Het formulier is gemaakt met bijvoorbeeld Microsoft Word of Acrobat InDesign.

Naast deze trainingen geven wij op verzoek ook trainingen over andere onderwerpen. We bespreken graag de mogelijkheden.

Hier vind je onze actuele agenda.