Firm Ground

Infographics en datavisualisaties

5 richtlijnen voor toegankelijke informatie

logo NCDT

Voorstellen

Firm Ground logo

Fullservicebureau digitale toegankelijkheid

 • Onderzoeken
 • Advies
 • Trainingen
 • Software

Inhoud

 • Wat is het?
 • Uitdagingen
 • 5 richtlijnen
 • Wat kun je nu al doen?
 • Handige tools
 • Vragen

Infographics en datavisualisaties

Wat is het?

voorbeeld van een infographic CBS voorbeeld van een datavisualisatie CBS

Voorbeelden van infographics

schermafbeelding Google afbeeldingen infographics

Voorbeelden van datavisualisaties

schermafbeelding Google afbeeldingen datavisualisaties

Uitdagingen

Als data niet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen, dan zijn data niet nuttig.

Misschien is je bezoeker blind

En gebruikt hulpsoftware en hulpapparatuur

brailleleesregel

Demo screenreader

Misschien kan iemand geen afbeeldingen zien

Artikel NOS.nl met grafiek Artikel NOS.nl grafiek niet beschikbaar

Misschien is je bezoeker slechtziend

Artikel NOS.nl met grafiek en aangepast contrast

Misschien is je bezoeker kleurenblind of ziet kleuren minder goed

Artikel NOS.nl met grafiek zoals een kleurenblinde dit kan zien

Misschien heb je behoefte aan goed contrast

bezoeker kijkt op mobiel met veel licht

Misschien heeft de bezoeker een motorische beperking

Arikel NOS.nl met interactieve grafiek

Misschien heeft de bezoeker een cognitieve beperking zoals dyslexie

voorbeeld van infographic niet geschikt voor mensen met dyslexie

Ook mensen zonder functiebeperking hebben baat bij toegankelijke informatie

Zoals:

 • Mensen die kleine schermen gebruiken
 • Ouderen van wie het zicht, gehoor of motoriek achteruitgaat
 • Mensen met tijdelijke beperkingen
 • Sommige situaties
 • Mensen met een langzame internetverbinding

Wat moet je doen voor een toegankelijke infographic of datavisualisatie?

voorbeeld van infographic dat een verhaal vertelt
voorbeeld van datavisualisatie dat een verhaal vertelt

Infographic of datavisualisatie: het geschikte middel?

Leg de cijfers even opzij en stel jezelf deze vragen:

 • Welk verhaal wil ik vertellen met de gegevens?
 • Wat levert de visualisatie mijn organisatie op?
 • Wat levert de visualisatie de bezoeker op?

Tip: begrijp je de visualisatie in 5 seconden?

5 richtlijnen voor toegankelijke infographics en datavisualisaties

1. Tekstueel

 • Geef de visualisatie een beschrijvende titel die het belangrijkste inzicht illustreert
 • Zorg dat de visualisatie een beschrijvende alt-tekst heeft
 • Schrijf een samenvatting van de informatie die je wilt overbrengen
 • Maak alle gegevens beschikbaar

Een beschrijvende titel

Voorbeeld minder goed beschrijvende titel bij figuur Voorbeeld minder beter beschrijvende titel bij figuur

Een beschrijvende alt-tekst

Voorbeeld van een beschrijvende alt-tekst bij een illustratie

Een toegankelijke infographic met uitgeschreven tekst

Voorbeeld van een toegankelijke infographic met uitgeschreven tekst

Een toegankelijke grafiek met gegevens in een tabel

Voorbeeld van een toegankelijke grafiek met een gegevenstabel

2. Kleuren en vormen

 • Zorg voor voldoende kleurcontrast
 • Breng niet informatie alleen in kleur over
 • Scheid elementen met witruimte
 • Gebruik eenvoudige en vertrouwde figuren

Voldoende kleurcontrast

Fout en goed voorbeeld van kleurcontrast
Bron: xdgov.github.io/data-design-standards/

Informatie niet alleen in kleur

Voorbeeld grafiek met partronen
Afbeelding: Zach Grosser

Elementen met witruimte

Voorbeeld grafiek met witruimte
Bron: www.storytellingwithdata.com

Eenvoudige en vertrouwde figuren

Overzicht van veel gebruikte grafiektypen
Bron: visual.ly/m/common-chart-types/

3. Leesbaarheid en begrijpelijkheid

 • Zorg dat lettergrootte voldoende is
 • Gebruik een goed leesbaar lettertype
 • Teksten links uitlijnen
 • Korte, heldere en simpele content
 • Vermijd onderstreping, cursieve tekst of alle tekst in HOOFDLETTERS
 • Label datapunten bij datavisualisaties direct
 • Aslabels bij datavisualisaties (indien van toepassing): label elke as en hun maatstreepjes

Label datapunten bij datavisualisaties direct

Voorbeeld grafiek labels gekoppeld aan staven
Bron: depictdatastudio.com

Label elke as en hun maatstreepjes

Voorbeeld grafiek met gridlijnen
Bron: xdgov.github.io/data-design-standards/

4. Apparaten en hulpsoftware

 • Maak interactieve visualisaties toetsenbordtoegankelijk
 • Zorg dat visualisaties geschikt zijn voor verschillende schermformaten en zoomniveau

Toetsenbordtoegankelijk

Bron: www.highcharts.com/accessibility

Verschillende schermformaten

3 voorbeelden datavisualisatie op mobiel
Bron: A template for accessible data visualizations

Verschillende schermformaten

Voorbeeld infographic op mobiel
Bron: throup.org.uk/infographic/

5. Test visualisaties met gebruikers

 • Techniek
 • Design
 • Gebruik
 • Content

Laagdrempelig testen

Prototypen testen in het stadhuis

Gebruikerstesten in de hal van de gemeente

Bron: eend.nl/portfolio/gemeente-vught

Ontwerp samen met ervaringsdeskundigen

 

Screenshot van lijst ervaringsdeskundigen

Wat kun je nu al doen?

 • Check je huisstijlgids: eisen voor infographics en datavisualisaties?
 • Check je inkoopproces: eisen voor aanschaf software of inschakelen bureaus?
 • Borg je redactieproces: duidelijke instructies inhoudsdeskundigen en redacteuren?

Handige tools

Kleuren

Checklist voor toegankelijke infographics

Accessible Infographics and Flyers Checklist (in het Engels)

Online checklist Toegankelijke informatie van Pharos

Alt-teksten schrijven voor datavisualisaties

Writing Alt Text for Data Visualization

Datavisualisaties testen op toegankelijkheid

The Chartability Workbook van Frank Elavsky

Methode gebaseerd op toegankelijkheidsprincipes

Verder lezen en inspiratie

Vragen?

Telefoon:
+31 (0)313 312 131
E-mail:
info@firmground.nl
Twitter:

@FirmGround

Je kennis over digitale toegankelijkheid up-to-date houden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief: firmground.nl/nieuwsbrief.


Firm Ground

Verder met digitale toegankelijkheid

logo NCDT