Software

Makkelijk voldoen aan eisen, minder kosten

Software voor toegankelijke pdf’s

Toegankelijke pdf’s maken is een hoop gedoe. Wij maken het makkelijk.

Documenten op je website zijn webcontent en moeten dus ook voldoen aan toegankelijkheidsstandaarden. Met onze software wordt dit makkelijk en weet je dat je documenten maakt die iedereen kan gebruiken. Je voldoet aan wettelijke verplichtingen en je houdt de kosten laag.

De pdf's die je met axesWord of axesPDF maakt voldoen dan aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG, niveau AA, en de standaard voor toegankelijke pdf PDF/UA. Hiermee voldoe je als organisatie makkelijk aan wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid. En je pdf’s zijn bruikbaar voor iedereen.

Meer informatie en demo

Wil je meer weten over software om vanuit Word een toegankelijke pdf te maken? Of over axesPDF, de reparatietool voor pdf’s?

Firm Ground is leverancier van axesWord en axesWord in Nederland en België. Wil je aan de slag met de software? Wij helpen je graag met aanschaf, advies en implementatie.

Neem contact op

Proefversie: axesWord en axesPDF uitproberen

Van zowel axesWord als van axesPDF kun je een proefversie downloaden.

Wij helpen je graag met het goed implementeren van axesWord in je organisatie, goede sjablonen (lees hieronder meer) en uitleg over axesPDF. Maar wil je alvast kijken, dan kan dat:

axesWord: plug-in voor Word

Veel pdf's worden gemaakt in Word en opgeslagen als pdf. Maar met alleen Word en een export naar pdf krijg je nooit een goed toegankelijke pdf.

Als je alleen met Word werkt, of met een plug-in als Acrobat PDF Maker, dan moet je uitgebreid nabewerken om de pdf goed toegankelijk te maken. En dat wil je voorkomen. Nabewerken is tijdrovend en het vraagt veel kennis van medewerkers. En wees eerlijk, ze willen toegankelijkheid niet als nieuwe hobby. En daar hebben ze ook helemaal geen tijd voor.

De oplossing is axesWord. Met deze plug-in voor Word maak je makkelijk, met 1 druk op de knop, een toegankelijke pdf. De pdf voldoet aan de standaarden WCAG en PDF/UA.

Hoe werkt documenten maken in Word en omzetten naar pdf met axesWord?

Medewerkers gebruiken de juiste stijlen in Word en klikken op de plug-in. Daar slaan ze het document op als pdf. axesWord zet de stijlen om naar de juiste tags en ruimt ook lege tags op. De opmaak blijft hetzelfde, maar het document voldoet volledig.

Je hoeft de pdf niet meer na te bewerken voor bijvoorbeeld toegankelijke tabellen, voetnoten, inhoudsopgaven, bijschriften, het insluiten van lettertypes et cetera. Zo simpel is het.

Indien gewenst, kan je een vinkje aanzetten zodat het document ook opgeslagen wordt met de claim ‘PDF/A’. De archiefstandaard.

Voordelen van axesWord

Het voordeel van deze werkwijze is dat medewerkers zich kunnen bezighouden met hun eigen taken en rapporten. Ze hoeven alleen de stijlen in Word en de plug-in te gebruiken voor een toegankelijke pdf.

Het eindproduct is een toegankelijke pdf die voldoet aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG2.1 AA en de standaard voor toegankelijke pdf, PDF U/A. Hiermee voldoe je als organisatie makkelijk aan wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid. En je pdf’s zijn bruikbaar voor iedereen.

Eén knop

Veel hebben we niet om te laten zien. Dat kan ook niet, alles gebeurt achter de schermen.

De schrijver van een document heeft niet opeens allerlei nieuwe knoppen. Eigenlijk moet hij of zij alleen in Word op de knop van axesWord klikken om te exporteren naar pdf.

Screenshot knop Export PDF

Voor mensen die sjablonen maken zijn er uitgebreide mogelijkheden en Nederlandstalige handleidingen.

Ondersteuning door de experts van Firm Ground

Firm Ground heeft veel kennis van toegankelijke documenten en het inrichten van processen waarmee je toegankelijkheid borgt. Onze experts helpen je graag.

Nederlandstalige ondersteuning en handleidingen

Firm Ground heeft de software en handleidingen in het Nederlands vertaald en kan je altijd ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het opzetten van toegankelijke sjablonen, kennissessies en het succesvol uitrollen van de software in jouw organisatie.

Firm Ground is leverancier in Nederland en België

Licenties voor axesWord schaf je aan via Firm Ground. Voor prijzen neem contact op met Firm Ground. Je ICT-collega of -leverancier zorgt ervoor dat de plug-in beschikbaar komt in het Office-pakket. Ook kan hij of zij sjablonen uitrollen waarin je alle stijlen hebt opgeslagen. Ook hierbij helpen we je graag.

De beste tool

Hoe verhoudt axesWord zich tot andere plug-ins en software?

Er zijn meerdere tools op de markt. Maar ze zijn niet allemaal even goed. Vanuit onze expertise op het gebied van digitale toegankelijkheid en toegankelijke pdf zien we axesWord als de beste tool om een toegankelijke pdf te maken met Word.

Voordelen als je kiest voor axesWord:

 • Nederlandstalige software
 • Nederlandstalige ondersteuning door onze experts in heldere taal
 • axesPDF is de enige pdf-tool die zelf voldoet aan EN 301 549 en bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking. Hiermee voldoe je bij inkoop aan de standaard EN 301 549.
 • Complexiteit achter de schermen en niet voor de medewerker
 • Eigen exporteerfunctie waardoor de pdf niet alleen groene vinkjes scoort in een automatische tool, maar ook echt de juiste tags op de juiste manier zijn gebruikt.
 • De pdf is opgeschoond: er staan bijvoorbeeld geen lege koppen en paragrafen in.
 • Je maakt je Word-document mooi op en axesWord zorgt dat de pdf toegankelijk is. Je pdf hoeft er niet saai uit te zien.
 • De plug-in is internationaal beproefd. In de Verenigde Staten, waar alles om rechtszaken draait, wordt axesWord gebruikt om ervoor te zorgen dat pdf-documenten digitoegankelijk zijn.
 • Firm Ground is voorloper op het gebied van toegankelijke pdf's. En we nemen deel aan de internationale werkgroep voor pdf-technieken bij de PDF Association.

Over axesWord

axesWord is een product van axes4 en Abledocs. Deze bedrijven hebben echt kennis van toegankelijke pdf's. Het product axesWord wordt wereldwijd gebruikt in onder meer Canada, Verenigde Staten, Zwitserland en Duitsland. En sinds kort ook in Nederland. De makers zijn net als Firm Ground actief in de internationale kenniscommunity over toegankelijke pdf's.

axesPDF: reparatiesoftware

Met axesPDF maak je bestaande pdf's toegankelijk. En als je met InDesign werkt om een pdf te maken, dan kun je axesPDF gebruiken om op een effectieve manier de pdf volledig toegankelijk te maken.

In axesPDF heb je alle tools bij elkaar voor testen op toegankelijkheid en repareren. Zo heb je een makkelijke workflow voor reparatie.

Je kan axesPDF gebruiken nadat je een document in InDesign gemaakt hebt en zo toegankelijk mogelijk hebt gemaakt. Met axesPDF zet je op een efficiënte manier de laatste stappen. En in sommige gevallen moet je een bestaand document achteraf toegankelijk maken.

Firm Ground is leverancier van axesPDF. We geven ook trainingen in hoe je met axesPDF een pdf toegankelijk maakt.

Heb je een pdf die achteraf toegankelijk gemaakt moet worden en zelf geen software, kennis of tijd? Neem contact met ons op en dan zorgen wij dat het document toegankelijk gemaakt wordt.

Plug-ins voor Excel en PowerPoint

Ook voor Excel en PowerPoint komen plug-ins voor het maken van een toegankelijke pdf. Firm Ground zorgt voor Nederlandse vertalingen van de software en de handleidingen.

Ook kunnen we je adviseren over wanneer het wel en niet verstandig is om met deze programma’s een pdf te maken die je online publiceert. PowerPoint bijvoorbeeld is een tool voor presentaties waar letterlijk vaak geen plek is voor een toegankelijk tekstalternatief. Wij geven je tips over oplossingen en wanneer je beter PowerPoint niet voor een brondocument kan gebruiken.

Voor wie

Met axesWord en axesPDF maak je het maken van toegankelijke pdf's zo makkelijk mogelijk.

De pdf-toegankelijkheidssoftware is geschikt voor:

 • Organisaties die verplicht zijn pdf’s toegankelijk aan te bieden op hun websites en intranet. Zoals (semi) overheidsinstanties.
 • Organisaties die vanaf 2025 verplicht zijn informatie toegankelijk aan te bieden op hun websites. Zoals e-commercebedrijven en banken.
 • Organisaties die de belasting op medewerkers willen of moet beperken.
 • Afdelingen of personen die veel pdf-documenten maken en Word als bronbestand gebruiken.
 • Bureaus die pdf’s aan overheden opleveren die moeten voldoen aan wetgeving. Bijvoorbeeld onderzoeksbureaus die rapportages opleveren van een onderzoek in opdracht van een overheidsinstantie.
 • Organisaties die ontoegankelijke pdf’s willen repareren waarvan geen brondocument beschikbaar is.
 • Organisaties, overheidsinstanties, die moeten inkopen conform EN 301 549. De tools axesWord en axesPDF zijn bruikbaar voor mensen met een functiebeperking en voldoen, als enige pdf-tools, aan EN 301 549.